Cardiff Bus Iff Card
bws Caerdydd Cerdyn Iff

We have two types of iff cards, one for adults and one for young persons (aged 5-15 years). Please select the one you require. If you are aged 16-18 years old you need to apply for a 16-18 iff photo card through our website. http://www.cardiffbus.com/english/young-iff.shtml

Mae gennym dau fath o gerdyn iff, un ar gyfer oedolion ac un ar gyfer pobl ifanc (rhwng 5-15 oed). Dewiswch yr un sydd angen arnoch. Os rydych rhwng 16-18 oed bydd angen i chi gwneud cais am gerdyn iff 16-18 gyda llun trwy ein gwefan. http://www.cardiffbus.com/english/young-iff.shtml